Gemeenten

Binnen gemeentelijke organisaties komen ambtenaren regelmatig in direct contact met burgers. Vaak verloopt dit soepel en kunnen de ambtenaar en de burger zogezegd "door dezelfde deur". Het gebeurt echter ook regelmatig dat de ambtenaar slecht nieuws aan de burger moet mededelen, of dat een bepaalde wens van een burger niet ingewilligd kan worden. Dit kan conflicten opleveren die kunnen ontaarden in agressie. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de werkgever om zijn personeel scholing en training aan te bieden om op een gepaste en professionele manier met agressie en conflicten om te kunnen gaan. Hierdoor zorgt de werkgever voor een werkomgeving waar de persoonlijke veiligheid van de medewerkers hoog in het vaandel staat.

Wij kunnen medewerkers van uw gemeente doelgerichte training geven om op een tactvolle manier met conflictsituaties en agressie om te gaan, met als doel te de-escaleren en een win-win situatie te creëren. Indien gewenst kunnen uw medewerkers getraind worden in het gepast en professioneel omgaan met fysiek geweld. Daarnaast wordt er ruimschoots aandacht geschonken aan de wettelijke kaders met betrekking tot agressie en geweld en bestaande agressieprotocollen, agressieregistratiesystemen en werkinstructies binnen uw gemeente. Ook wordt er aandacht besteed aan de indeling van het gemeentehuis en de organisatiestructuur en bijbehorende verantwoordelijkheden in het geval van een incident. Ieder gemeentehuis is anders ingedeeld en in bepaalde mate deels toegankelijk voor burgers. Voorafgaande aan de training zullen wij dan ook een bezoek afleggen aan uw gemeentehuis om de training voor uw specifieke gemeente volledig op maat te kunnen maken.

Indien gewenst kunnen we voor de afdelingen die veel in contact treden met de samenleving, specifieke trainingen op maat maken, waarbij "veiligheid buiten de vertrouwde omgeving" en "fysieke beheersing" kernaspecten vormen.
Hierbij valt te denken aan de afdelingen:
* Toezicht
* Bouw en ruimte
* Handhaving
* Samenleving
* Invordering

Neem gerust contact met ons op voor referenties, nadere informatie of om een vrijblijvende offerte voor een training voor uw gemeente aan te vragen.


Omgaan met agressie en conflicten

Nijkerk

Wilt u leren om tactvol en professioneel om te gaan met agressie en conflictsituaties? Wilt u meer leren over en zich professionaliseren op het gebied van agressiehantering? Schrijft u zich dan nu in voor deze unieke open training!

Met regelmaat organiseren we een open training die volledig toegespitst is op het tactvol en professioneel omgaan met agressie en conflicten die in agressie kunnen ontaarden. Zowel particulieren als professionals zijn van harte welkom om zich in te schrijven voor deze training.... lees meer

De training was zeer praktijkgericht en sloot aan bij de situaties die wij meemaken met onze cliënten.

Deelnemer - Training agressiehantering & conflicthantering Stichting Timon

Zoeken